Tin ngành thang máy

Cần áp dụng sớm Quy Chuẩn Việt Nam về an toàn đối với thang máy điện

Cần áp dụng sớm Quy Chuẩn Việt Nam về an toàn đối với thang máy điện

Thời gian qua một số phương tiện thông tin có đưa các tin về hư hỏng và tai nạn liên quan đến thang máy. Nguyên nhân chính được nêu ra một phần là do công tác kiểm định chất lượng thang máy đang bị bỏ ngỏ, đồng thời việc sử dụng và vận hành thang máy an toàn đang bị xem nhẹ. Dưới góc độ đơn vị sản xuất chúng tôi xin chia sẻ thêm một số ý kiến:


 


 

Share on facebook Share on twitter Share on google Share on zingme Share on linkedin